OKMEYDANI’NDA EMEKLİLER HAKLARINI KONUŞTU

Yeni sosyal güvenlik yasasıyla, her türlü hakları ellerinden alınan ve son olarak da maaşlarından çeşitli yollarla kesintiler yapılan emekliler sorunlarını konuşup çözüm yollarını aradılar. Okmeydanı Halkevi tarafından örgütlenen “Emekliler Forumu” 10 Nisan Cumartesi günü Okmeydanı Cem evi konferans salonunda gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever, Dr. Osman Öztürk, Av. Kazım Erkut Güzel’in konuşmacı olarak katıldığı forumun yöneticiliğini Halkevleri Genel Sekreteri Av. Oya Ersoy gerçekleştirdi. İlk sözü alan Atilla Özsever, emeklilerin yeni düzenlemelerle haklarındaki gerilemelerden ve emeklilerin ancak mücadele ederek haklarını geri kazanabileceğinden bahsetti. Dr. Osman Öztürk’se sağlığın özelleştirilmesiyle yaşanan dönüşümü Türkiye’deki örneklerle anlattı ve kamu hastaneleri birliği yasasından bahsetti. Av. Kazım Erkut Güzel yaptığı konuşmada, Türkiye Emekliler Derneği adına yapılan kesintilerde asıl muhatabın Sosyal Güvenlik Kurumu olduğunu söyledi. Hukuki mücadelenin arkasında emeklilerin fiili mücadelesi olmadan kazanılamayacağının üstünde durdu. Konuşmacıların hepsi emekliler için acil “intibak yasası ve refah payı düzenlemesi” yapılması gerektiğini söyledi. Konuşmacıların sözleri sık sık salondan gelen sorularla kesildi. Soru cevap kısmının ardından emeklilerin haklarını almak için mücadeleye daha aktif katılmaları gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Emekliler forumuna ilgi oldukça fazlaydı. 250’ye yakın emeklinin katıldığı forumun ardından halkevine gelen emeklilerden bazıları bundan sonra neler yapılması gerektiği üzerine sohbet etti.
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign