Okmeydanı’nda Güvencesizlik Konuşuldu

13 Mart günü Okmeydanı Halkevi’nde “güvencesiz çalıştırmaya karşı haklarımız nelerdir?” konulu bir forum düzenlendi. Devrimci Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ve TEKEL işçisi Cemil Bilgin’in katıldığı forumda güvencesiz çalışmanın ne olduğu ve nasıl mücadele edilmesi gerekildiği konuşuldu.

Arzu Çerkezoğlu, AKP hükümetiyle iyice yaygınlaşan güvencesiz, kuralsız, taşeron çalıştırmaya karşı Dev Sağlık İş sendikasının deneyimlerini anlattıktan sonra, “bizim mücadelemiz bir hak mücadelesidir ve gücümüzü de haklılığımızdan alıyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi. Ardından söz alan TEKEL işçisi Cemil Bilgin ise TEKEL sürecini ilk özelleştirmeden bugüne kadar anlatan bir konuşma yaptı. Cemil Bilgin “TEKEL direnişinde henüz TEKEL işçileri için bir kazanım yok ama herkes için birçok kazanım var, çünkü biz bugün buradaysak ve TEKEL’le beraber insanlar AKP’ye karşı hakkını savunmaya başladıysa bu bizim için önemli bir kazanımdır” dedi.

Foruma Dev Sağlık İş üyesi olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi işçilerinin de yoğun katılımı vardı. Özellikle TEKEL direnişiyle ilgili ve bundan sonrasına dair sorular soruldu. Direnişe katılan insanlardaki değişim üzerine sohbet edildi.


Yaklaşık 100 kişinin katıldığı forum, TEKEL işçilerinin ve Dev Sağlık İş sendikanın öğrettiklerinin ışığında bundan sonra da güvencesizliğe karşı mücadelenin mahallelerimizde ve iş yerlerimizde devam edeceği sözüyle sonlandırıldı.
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign