Okmeydanı Eğitim Hakkı Atölyesi ilk panelini yaptı

Okmeydanı Eğitim Hakkı Atölyesi'nin "ders başarısı ve çocuk psikolojisi" üzerine düzenlediği panel 19 Şubat günü veli ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.
Velilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde konuşan Psikolojik Danışman Işın Kucur başarının sadece öğrencinin okulda aldığı notlar veya sınıfının geçmesi yada uygulanan sınavlardan yüksek puan almak demek olmadığını aslında başarının hayat boyunca uğradığı başarısızlıklar sonucunda tekrar ayağa kalkması ve başaramadıklarını tekrar tekrar denemesi olduğunu vurguladı. Çocukların okulda derslerinin başarısında ise sadece çocuğun tek başına okulda ve evde ders çalışmakla mümkün olmayacağını, velinin de çocuğu, okulu, öğretmeni gözlemlemesi gerektiğini fakat aşırı müdahalelerden de kaçınması gerektiğini söyledi.

Veliler de sık sık söz alarak mevcut eğitim sisteminde aslında çocuklarının istenilen eğitimi tam olarak alamadığından bahsettiler ve eğitimden algılananın da sadece yapılan veli toplantılarında okulun ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli aidatların toplanması olduğunu anlattılar.
Toplantıda ayrıca, eğitim sisteminin AKP döneminde özel proje  olarak ele alındığı ve eğitimde piyasalaşmanın, gericiliğin ve güvencesizliğin giderek hız kazandığı, yeni dönemde de AKP’nin eğitim hizmetine yönelik saldırılarının daha da artacağı konuşuldu.

Panelde Okmeydanı Eğitim Hakkı Atölyesi'nin de yeni dönemde AKP’ nin saldırılarına karşı çevrede bulunan okullarda en küçük sorundan en büyüğüne kadar  yaşanan sıkıntıları gündemine alması önerildi. Eğitim Hakkı Bülteni'nin de çevre okullarda panele katılan velilerle birlikte dağıtılması kararı alındı.
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign